What is the Hawaiian Language Airport Greeting Program?

News of a recently implemented Molokai Airport Hawaiian Greeting  got us thinking…What is the Hawaiian Language Airport Greeting Program? In short, it’s a cultural initiative created by the Hawaii Tourism Authority. Launched in February 2010 at the Honolulu International Airport, the program broadcasts Hawaiian language greetings to travelers at Hawaii airports. You’ll hear these Hawaiian greetings over intercoms and see them on posters.

Main objectives of the Hawaiian Language Airport Greeting Program

  1. To put local language and culture at the forefront.
  2. To differentiate Hawaii from other tropical destinations.
“HTA is honored to be able to support the perpetuation of the Hawaiian language and its integration into the visitor experience. Hawaii’s host culture is what makes our islands unique and sets us apart from any other destination in the world. For visitors and residents, hearing the Hawaiian language at the airport is a special way to celebrate our host culture.” - Mike McCartney, Hawaii Tourism Authority president and CEO
Molokai Airport’s Hawaiian greeting can be heard on YouTube here.
“E na makamaka kipa mai i ke Kahua Mokulele O Molokai, o ka heke o ke aloha ia oukou!  E na hoa e haalele ana, mahalo keia kipa ana i ka aina hanau o Hina. No na kamaaina no hoi, e hele a hoi palekana mai no. A ia oukou e malihini me na kupa aina pu i hoea mai nei, ke aloha o nei aina ia oukou a pau!” “Welcome to Molokai Airport. To our departing kamaaina, travel safely and come back soon.  If you’ve just returned, welcome home.  And to our visitors, we hope you enjoy your stay and come back to visit again.  Ke aloha! “
The HTA hopes to launch similar efforts later this year at Hilo, Kona, Maui and Kauai International Airports.

Written By: